Beweegprogramma oncologie

Mensen die in het verleden zijn behandeld voor kanker merken vaak dat zij fysiek minder belastbaar zijn dan voorheen. Ons beweegprogramma oncologie is speciaal ontwikkeld voor mensen die behandeld zijn voor kanker. Mensen die kanker hebben overleefd zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve levensstijl.

Doel van het beweegprogramma

Het doel van het beweegprogramma is om fitter en actiever te worden. Door het verbeteren van conditie en kracht wordt de kwaliteit van leven vergroot. Daarnaast wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. De fysiotherapeut kan aandacht besteden aan het inspanningsvermogen, conditie en de spierfunctie.

Achtergrond van het beweegprogramma

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat de diagnose kanker heeft gekregen sterk gestegen. Door de verbeterde behandeling groeit het aantal mensen dat ooit kanker heeft overleeft gelukkig ook sterk. Een deel van de mensen die succesvol curatief (gericht op genezing) zijn behandeld, heeft mogelijk te maken met restklachten van de behandeling. Hier is ons beweegprogramma oncologie speciaal voor ontwikkeld.

Cursusinformatie

Het beweegprogramma wordt gegeven in een kleine groep mensen met een vergelijkbare aandoening en conditie. De cursus duurt 3 maanden waarin twee keer per week een uur getraind wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Binnen onze praktijk worden deze trainingen door Annita van Kersbergen en Ellen Siegers gegeven.

De cursus begint met een uitgebreide individuele intake waarin persoonlijke wensen en doelstellingen in kaart gebracht worden. Tussentijds worden individuele evaluatiemomenten ingepland waarin de voortgang wordt besproken. Na afloop van het programma vindt een eindevaluatie plaats.

Het is belangrijk om na afloop van het programma te blijven sporten, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om na afloop van het beweegprogramma door te stromen naar een van onze fysiotrainingsgroepen.

Verwijzing en vergoeding

U heeft een verwijzing van een arts nodig om voor een vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking te komen.

Ons beweegprogramma oncologie kan vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Dit wordt meestal vergoed vanuit de reguliere fysiotherapie. Neem contact op met uw verzekeraar als u zeker wilt weten of u een vergoeding kunt krijgen voor het beweegprogramma oncologie.