Herstelzorg na Covid-19


Als na een COVID-19 infectie klachten
blijven bestaan bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens terecht voor hulp,
advies en begeleiding.

Wij helpen u om inzicht te krijgen in uw klachten en adviseren en begeleiden bij het
verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. In de revalidatie zijn energieverdeling en risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. Door begeleiding op maat te geven werkt u op een verantwoorde manier aan uw herstel.
Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.
Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. Als fysieke behandeling (nog) niet mogelijk is, is beeldbellen in een vroeg stadium al mogelijk.