Huisregels

Om de samenwerking met u zo prettig mogelijk te laten verlopen, informeren wij u over onze huisregels.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van een toereikende verzekering die de behandelingen fysiotherapie, bekkenfysiotherapie of manuele therapie vergoedt. Indien de verzekering niet afgesloten is, zullen behandelingen voor uw eigen rekening komen. U krijgt in dat geval een rekening toegestuurd.
 • Niet iedere verzekering vergoedt evenveel behandelingen. Kijk uw polis goed na voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie of manuele therapie verzekerd bent. Alle behandelingen die dit aantal/bedrag overschrijden zullen voor uw eigen rekening komen. Sommige aandoeningen komen voor op de wettelijk vastgestelde lijst ‘chronische aandoeningen’ van het ministerie van VWS (de zogenaamde Lijst Borst). Voor deze aandoeningen gelden uitzonderingen voor wat betreft het maximum aantal behandelingen. Uw therapeut kan u hier meer over vertellen.
 • Gemaakte afspraken kunnen door u tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgebeld. Wanneer binnen 24 uur wordt afgebeld, zal 75% van het behandeltarief bij u in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De volgende uitzondering is van toepassing: voor het afzeggen van afspraken op maandag kunt u tot 24 uur van tevoren inspreken op het antwoordapparaat.
 • Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade van of aan goederen.

Huisregels met betrekking tot Fysiotraining

 • Om een optimale begeleiding en een beperkte groepsgrootte te kunnen garanderen, kunt u alleen trainen op afspraak.
 • Tijdens de training dient u een handdoek en geschikte sport- of vrijetijdskleding mee te nemen. Het sportschoeisel moet schoon zijn.
 • De abonnementskosten zullen middels een automatische incasso per bank of giro worden geïncasseerd. De intake dient contant betaald te worden.
 • Beëindiging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren, met in acht neming van 1 maand opzegtermijn.
 • Zonder opzegging uwerzijds, vindt verlenging voor een zelfde periode plaats.
 • Voor de Fysiotraining prenataal geldt dat verrekening van het abonnement zal plaats vinden afhankelijk van de bevallingsdatum.
 • Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade van of aan goederen van sporters.
 • Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van sporters.
 • Tijdens schoolvakanties kunnen wij een aangepast lesrooster hanteren.