Knierevalidatie

Er zijn verschillende redenen waarom u bij ons geholpen kunt worden met knierevalidatie. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een knieoperatie, na een knieoperatie of om knieklachten te behandelen. Knieklachten kunnen ontstaan door overbelasting of bij sportletsels van de knie. Het doel van knierevalidatie is om de knie optimaal te kunnen belasten in het dagelijks leven en in sportsituaties. In het geval van een blessure is het doel om weer op het oude niveau te kunnen presteren.

Indicaties voor knierevalidatie

Knierevalidatie wordt ingezet bij patiënten met knieklachten. Indicaties kunnen zijn:

  • Voorafgaand of na een knieoperatie (aan de meniscus, kruisband, kraakbeen of een prothese);
  • Bij overbelasting van de knie;
  • Bij sportletsels van de knie.

Onze ervaring met knierevalidatie

Binnen onze praktijk heeft Hans van Kersbergen zich gespecialiseerd in knierevalidatie. Hij heeft al 35 jaar ervaring op dit gebied. Door het volgen van relevante cursussen is hij zich blijven ontwikkelen op dit gebied. Verder heeft hij ervaring opgedaan door het werken in een revalidatiecentrum en als fysiotherapeut en hersteltrainer bij sportverenigingen.

Behandeling

Het is belangrijk dat voorafgaand aan de behandeling de juiste diagnose wordt gesteld. Wij zijn gespecialiseerd in knieproblematiek, waardoor we goed in staat zijn om verschillende aandoeningen te herkennen. Om de juiste diagnose te stellen wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

Afhankelijk van de klachten worden behandelingen rondom knierevalidatie individueel en/of in groepsverband gegeven. Behandeling kan bestaan uit het vergroten van spierkracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en actieve stabiliteit. We kunnen ook aandacht besteden aan looptraining.

Verwijzing en vergoeding

Knierevalidatie is net als andere vormen van fysiotherapie vrij toegankelijk. U heeft geen verwijsbrief van een huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. U kunt bij klachten daarom direct contact opnemen met onze praktijk. U kunt ook doorverwezen worden door de huisarts of de specialist in het ziekenhuis.

Fysiotherapie kan vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Verzekeraars hanteren een maximum aantal behandelingen fysiotherapie per jaar. Neem contact op met uw verzekeraar als u zeker wilt weten of u een vergoeding kunt krijgen voor fysiotherapie.