Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van een (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem kan ontstaan door (behandeling van) kanker, bloedvatproblemen, littekens of na een operatie of ongeval.

Wat is oedeem?

Oedeem ontstaat bij een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Hierdoor ontstaan vochtophopingen. Een groot deel van de oedeempatiënten heeft last van vocht in de benen, het kan echter overal in het lichaam ontstaan. Ernstige vochtophoping kan leiden tot bewegingsbeperking, pijn door spanningstoename, een verslechterde functie van spieren en gewrichten en kans op een infectie. Oedeem is meestal een gevolg van een andere aandoening.

Indicaties voor oedeemtherapie?

Oedeemtherapie is geschikt voor alle mogelijke vormen van oedeem, zoals:

  • Lymfoedeem (nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling);
  • Veneus oedeem (als vervolg van trombose of operatie van bloedvaten);
  • Traumatisch oedeem (na een ongeval);
  • Primair lymfoedeem;
  • Lipoedeem;
  • Oedeem na oncologische ingrepen;
  • Secundair oedeem na andere operaties;
  • Tertiair na bestralingen of chemokuur of medicijnen.

Behandeling

Oedeemtherapie kan uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden bestaan.

Compressietherapie

Compressietherapie wordt toegepast wanneer er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Door het aanleggen van bandages ontstaat een druk van buitenaf. Deze druk gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van de lymfe. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous de bandages vervangen.

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een massagetechniek die het vocht als het ware omleidt. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is. Vanaf dat punt kan het vocht in de circulatie worden opgenomen.

Oefentherapie

Beweging is belangrijk om de afvoer van vocht te stimuleren. Tijdens het aanspannen van de spieren worden de aders en lymfebanen kort dichtgedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd. De klepjes in de aders en lymfebanen voorkomen dat het bloed en vocht terugstromen. Oefentherapie helpt dit proces te ondersteunen.

Lymftaping

Een andere vorm van compressietherapie is lymftaping. Hierbij wordt tape aangebracht op de huid om de circulatie te ondersteunen en vochtafvoer te stimuleren.

Verwijzing en vergoeding

Oedeemtherapie is een methode binnen een fysiotherapeutische behandeling. De kosten van oedeemtherapie vallen hier dan ook onder. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Als er sprake is van een chronische aandoening kan oedeemtherapie vergoed worden vanuit de basisverzekering. Oedeemtherapie wordt in die situatie vanaf de 21e behandeling vergoed met verrekening van het eigen risico; de eerste 20 behandelingen dient u zelf te betalen.

Een aanvullende verzekering kan de eerste behandelingen vergoeden. Verzekeraars hanteren een maximum aantal behandelingen fysiotherapie per jaar. Neem contact op met uw verzekeraar als u zeker wilt weten of u een vergoeding kunt krijgen voor fysiotherapie.

Controleer bij uw zorgverzekeraar welke voorwaarden er voor u gelden.